Min lokala hjälte

Ås under Söder läcker radongas

Den gamla rullstensåsen under Götgatan är extra radonhaltig mark, liksom granitgrunden som i princip hela Södermalm vilar på.
Den gamla rullstensåsen under Götgatan är extra radonhaltig mark, liksom granitgrunden som i princip hela Södermalm vilar på.
Var tionde lägenhet i Stockholm har för höga halter av det cancerframkallande ämnet radon.

Högriskområden är Gamla stan och kvarteren runt Götgatan.

Gasen radon är den vanligaste orsaken till lungcancer näst efter rökning. Därför har regeringen beslutat att alla flerbostadshus ska kontrolleras och ha godkända värden för radon senast 2020.

I Stockholm pågår kontrollerna för fullt. Miljöförvaltningen har hittills fått rapporter från 43 procent av fastighetsägarna.

– Vi har kommit ungefär halvvägs och det är ungefär tio procent som har för höga värden, säger Susanna Karlsson, radonexpert på miljöförvaltningen.

Högriskområden är bland andra Gamla stan och kvarteren runt Götgatan.

– Vi vill titta närmare på åsen som går genom Gamla stan. Där finns risk att det är högre värden eftersom sådant material är mer genomsläppligt. Åsen går också mer eller mindre under Götgatan, säger Susanna Karlsson.

Även andra delar av Södermalm kan ha förhöjda värden. Radon finns även där man har en uranrik berggrund som exempelvis granit och i princip hela Södermalm består till skillnad från övriga innerstan av granit.

Att man bor på mark med radon behöver inte betyda att man har för höga radonvärden i sin bostad.

– Det som egentligen är mest avgörande är fastighetens skick. Du kan ha en fastighet i ett högriskområde och ändå inte ha förhöjda värden, säger Susanna Karlsson.

Fastigheten ska framförallt ha en väl fungerande ventilation och tätt mot marken.

Husen i Gamla stan är ju äldre, hur bra skydd mot radon har de?

– Det är jättesvårt att säga och beror helt på hur fastighetsägaren sköter sin fastighet. Om man har sättningar i grunden och rörgenomträngningar är risken högre.

Radon finns också i hus som byggts med blå lättbetong. Det användes mellan 1929 och 1975 men framför allt i bygget av miljonprogrammen under 60- och 70-talet.

Men gasen kan även finnas på andra ställen.

– Det finns i princip inga orörda jordarter i Stockholm och man vet inte vad som ligger under en fastighet. Det kan vara en grop som är utfylld med tegel och sten, men också med blå lättbetong. Risken finns överallt så det enda sättet att friskriva sig är att mäta, säger Susanna Karlsson.

För den som har radon i sin fastighet är problemet oftast lätt att åtgärda. Den enklaste åtgärden är att på olika sätt vädra ut det. En annan metod är att ventilera under fastigheten. Det har även gjorts försök med att sätta upp täta radontapeter. Men enligt Susanna Karlsson bör man anlita en radonkonsult som sköter saneringen.

– Om man börjar pilla själv är risken istället att man höjer värdet. Och man måste ta reda på om det kommer från marken eller från byggnadsmaterial, säger hon.

Kan man kräva att fastighets-ägaren gör en mätning om man är orolig?

– Man borde kunna prata med sin fastighetsägare. Vi kommer förr eller senare att ställa krav på att de gör det och de kommunala bolagen gör det om de boende vill.

Den som själv vill göra en mätning i sin lägenhet kan beställa en dosa från de ackrediterade laboratorierna, det kostar mellan 300 och 500 kronor.

Fakta

Vanlig orsak till cancer i lungorna

Radon är en osynlig lukt- och smakfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer näst efter rökning.

Det tar minst 15 år att utveckla lungcancer . När diagnosen har ställts dör de flesta inom sex månader. Endast en av 20 som får lungcancer överlever.

Omkring 500 personer får lungcancer av radon varje år, de flesta är rökare.

Radon finns i marken främst i rullstensåsar och uranrik jord som granit. Det finns även i byggnadsmaterialet blå lättbetong.

Gränsvärdet för radon ligger på 200 becquerel i Sverige, WHO:s gränsvärde ligger på 100.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten och Stockholms stad