Min lokala hjälte

Asbest nedgrävt på drömgården

Familjen Regårdh trodde att de köpt sin drömgård. Men snart upptäckte de att det låg asbest nedgrävd i marken.

Nu har de tvingats bo med det hälsofarliga materialet i sju år.

Erik och Ulrika Regårdh ville flytta ut på landet och hittade en fin gård strax utanför Kungsängen. Den var större än vad de hade tänkt sig, men eftersom en stor del av stallbyggnaden och bostadshuset var relativt nyrenoverade slog de till.

Så snart köpet hade gått igenom fick de dock reda på att de tidigare ägarna hade upptäckt att stallbyggnadens tak innan renoveringen innehöll det hälso- och miljöfarliga materialet asbest och att de hade blivit rekommenderade av Upplands-Bro kommun att gräva ner materialet i marken under ridbanan.

– Vi tänkte inte så mycket på att det förrän en vän påtalade riskerna med asbest, berättar Erik Regårdh.

Ridbanan används regelbundet och efter ett tag blottlades asbesten. Bygg- och miljöavdelningen bedömde att sanering av marken var nödvändig, något som kommunen och senare även länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen bad den tidigare ägaren att genomföra.

Han i sin tur anser att han inte ska behöva betala för en sanering, då han bara har följt kommunens rekommendationer.

– Vi hade ingen aning om hur man hanterar asbest, därför vände vi oss till kommunen. De sa att de inte hade riktlinjer för hur de ska hanteras och rekommenderade oss att vi skulle gräva ner det i marken. Jag har flera vittnen som kan intyga att det gick till så, berättar mannen.

Medan mannen har kämpat för att slippa betala för saneringen och ärendet har gått fram och tillbaka till flera instanser har Erik och Ulrika fått leva med det hälsofarliga materialet på sin mark.

– Det känns obehagligt. Ridbanan dammar ju, och plattorna har börjat gå sönder så det är brådskande att få bort det, säger Erik Regårdh och får medhåll av Ulrika.

– Vi vill ha det här åtgärdat nu. Det känns olustigt att det har tagit sådan tid.

Kommunens tillförordnade bygg- och miljöchef Åsa Bergström håller med om att situationen är olycklig och att det är tråkigt att ärendet har dragit ut på tiden.

– Tyvärr är det inget man kan snabba på. Överklagningsprocesser tar lång tid.

Hon har svårt att kommentera att kommunen rekommenderade den förre ägaren att gräva ned asbesten, eftersom rekommendationen inte är diarieförd i arkivet.

– Hur en tjänsteman agerade för flera år sedan är omöjligt för mig att svara på. Vi får rådfrågningar varje dag och sådant antecknas inte alltid. Enligt miljöbalken ligger ansvaret på mannen som grävde ner det. Jag kan förstå att man kan känna sig kränkt när vi förelägger någon med åtgärder, men vi måste rätta oss efter miljöbalken.

Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har valt att tro på den förre ägarens uppgifter om att han har agerat efter kommunens rekommendationer. Trots det vill de att han betalar och verkställer sanering av marken.

– Det räcker inte för att han ska komma undan. Vi tittar på det faktum att det är olämpligt att ha materialet i marken. Det finns en uppenbar fara för människors och djurs hälsa och det finns fog för att han tar bort det, säger Jan-Olof Arvidsson, tekniskt råd på mark- och miljödomstolen.

– Jag kommer att göra som domstolen säger och sanera marken, men det tar emot och känns orättvist. Att bli behandlad som jag har blivit är värre än att det kommer att kosta. Det är rent skamligt och en stor tagg i kroppen, säger den förre ägaren.

Asbesten grävdes ner under ridbanan innan familjen Regårdh köpte gården.

Fakta

Kan orsaka cancer

Asbest är små och tunna mineralfibrer som kan tränga in i kroppen och orsaka flera allvarliga lungsjukdomar, däribland cancer.

Asbest förbjöds 1976, men finns framför allt kvar i äldre byggnader.

Asbestsanering är ett kvalificerat arbete och ska följas av en rad olika krav för att förhindra spridning.

I Upplands-Bro tar Högbytorp emot avfall med asbest.