Mobbad elev fick för lite stöd

SILVERDAL Den kommunala skolan Utbildning Silverdal har gjort för lite för att motverka mobbning och kränkande behandling, slår Skolinspektionen fast.

Föräldrar till en tidigare elev på skolan har anmält skolan sedan deras barn mobbats och frysts ut. De menar att de tidigt slog larm om att något var fel.

Skolan har en annan bild av situationen och menar att de tagit situationen på största allvar.

Trots det menar Skolinspektionen att skolan inte gjorde tillräckligt för att stoppa och utreda mobbningen.

Utbildning Silverdal har nu fram till den 5 mars på sig att visa hur de har rätta till bristerna.