Asfaltverket fick rätt mot sina grannar – kan utöka

En lastbil kör in på Vällsta asfaltverk, som får fortsätta med sina utsläpp trots protester.
En lastbil kör in på Vällsta asfaltverk, som får fortsätta med sina utsläpp trots protester.
Väsbybornas protester hjälpte inte. Vällsta asfaltverk får fortsätta och även utöka sin bergtäktsverksamhet i Upplands Väsby, enligt en dom.

– Det känns för jävligt helt enkelt, säger Bo Schmidt.

Lokaltidningen Mitt i berättade redan i mitten av mars i år om den dåliga lukten och oron för utsläppen från Vällstaverket som Bo Schmidt och många andra boende i området känner. De ville att kommunen skulle ställa krav på Skanska, som driver asfaltverket, att åtgärda lukten från asfaltproduktionen och även utreder utsläppen i luften.

Grannarna presenterade sina synpunkter för mark- och miljödomstolen i hopp om att den skulle tvinga fram åtgärder.

Nu blir det inte så. Domstolen ger i stället Skanska tillstånd att ha en sammanlagd bergtäkt av 20 miljoner ton berg under 20 år och att företaget får ta ut maximalt en miljon ton bergmaterial per år.

Bo Schmidt och övriga protesterande grannar suckar över utslaget.

– Det är hemskt sorgligt, ja, för jävligt helt enkelt. Vi visste att det skulle bli svårt att vinna över Skanska som är så stora men nu fortsätter ju bara problemen. Det är ju klarlagt att utsläppen innehåller gaser som avger cancerframkallande ämnen, säger Bo Schmidt.

Bo Schmidt och övriga grannar är medvetna om att bergtäkten behövs för att bland annat bygga vägar och hus. Men den besvärande lukten och rädslan för giftiga utsläpp skapar en olustig situation.

– Vi frågar oss hur Väsby kommun kan acceptera en sådan här verksamhet även om domstolen nu har gett sitt tillstånd, säger Bo Schmidt som överväger att överklaga domen.

Johan Magnusson (C), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Upplands Väsby, förstår att lukten och utsläppen från Vällsta asfaltverk skapar oro.

Men han menar att miljö- och hälsoskyddskontoret genom tjänstemän på plats konstaterat att lukten inte anses vara en hälsofara.

Lena Schmidt, som bott i Harva i över 30 år, säger att lukterna upplevs som obehagliga för många som bor runt verket.

– Blir det ännu mer lukter framöver, frågar sig Lena Schmidt.