Ge din åsikt om husbygge med odlingar

äpplen
Fruktträd ska planteras mellan de nya husen, är tanken.
Fyra nya flerbostadshus planeras vid Sätra gård. Just nu kan man titta på detaljplaneförslaget, och tycka till om det. På tisdag är det dessutom samrådsmöte om förslaget, i medborgarkontoret i Skärholmen.

De fyra husen, med 64 bostadsrätter, är tänkta att ligga norr om korsningen Björksätravägen/Sätragårdsvägen, i ett parkområde nära Sätra gård. De som ska bo där kan med fördel ha gröna fingrar: Mellan husen planeras nämligen odlingslotter med odlingsbäddar, fruktträd, bärbuskar och växthus.

Men än är betalplanen bara ett förslag, som är ute på samråd till den 13 december. Fram till dess kan man alltså komma med synpunkter på planförslaget, som ställs ut i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen och även finns att se på stadens webbsida.

Dessutom blir det samrådsmötet på tisdag klockan 17–19 i medborgarkontoret i Skärholmen, med chans att komma med åsikter.