Åsikter går isär om att vägra skaka hand

Stämd stadsdelsförvaltning.
Stämd stadsdelsförvaltning.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är inte ensamt om att bli stämd för diskriminering som gäller handskakning. Ämnet debatteras hårt just nu.

Ska handskakning omfattas av diskrimineringslagen? Den frågan har den senaste tiden varit föremål för flera artiklar på rikstäckande debattsidor.

2010 fälldes Arbetsförmedlingen i Stockholms tingsrätt för att ha diskriminerat en muslimsk man vars ersättning drogs in när han av religiösa skäl inte ville skaka hand med en kvinnlig kontaktperson.

Det är bland annat den domen som Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) stödjer sig på när byrån driver stämnings­ärendet mot Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och ett vårdföretag i Spånga.

Domen kritiseras dock av bland andra Reinhold Fahlbeck, professor i arbetsrätt.

Han skrev på DN debatt den 13 november, att ”vägran att skaka hand skyddas inte som religion/religiös manifestation av Europakonventionen, och det innebär i sin tur att reglerna om diskriminering på grund av religion inte är tillämpliga”.

Han framhåller att många muslimer skakar hand med främmande av annat kön och att lagen om religionsfrihet inte kan täcka varje personlig tolkning av en trosuppfattning.

Men Linda Awerstedet, jurist vid DU, menar att Europadomstolen sedan länge konstaterat att rätten till religion innefattar manifestationer som är inspirerade av religion.

– Debatten handlar egentligen inte om det viktiga i att skaka hand som hälsningsfras utan om en stereotyp syn på muslimer som ojämställda och missgynnar muslimers möjlighet att få arbete, säger hon.

Debatten missgynnar muslimers möjlighet att få arbete.

Fakta

Spånga-Tensta anmäld sju gånger

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har anmälts för diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO) sju gånger sedan 2009.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har anmälts tre gånger.

Om man känner sig diskriminerad kan man vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller till Diskriminerings­byrån Uppsala (DU).

Källa: DO