Åskovädret slog hårt mot Nackaområdet

Nacka drabbades särskilt hårt när sommarens åsk­oväder drog fram.

På tre dagar slog minst 300 blixtar till över kommunen.

I sommar har det varit blixtrekord, ­enligt SMHI.

De värsta blixturladdningarna över Stockholmsområdet skedde den 27 juli, den 3 augusti och den 7 augusti. I hela landet räknade SMHI till 111 891 blixtar de här tre dagarna.

När det dundrade som värst gick en blixt var tionde sekund.

Enligt meteorolog Weine Josefsson har ett så stort antal blixtar inte tidigare förekommit under så kort tid, sedan SMHI började mäta blixtar från stationer i hela landet år 2002.

Lokalt över Nacka kunde mellan 300 och 400 blixtar räknas under de tre dagarna.

Thomas Liljedahl, operativ chef på Räddningscentralen Stockholms län, berättar att åskovädret i juli drabbade Nacka särskilt hårt. Då både regnade och blåste det kraftigt i kommunen.

– Den dagen verkade vi få allt över Nacka.

Åsk- och regnovädret orsakade nedfallna träd och ett otal automatlarm.

– Vid ett tillfälle kom vi inte fram på grund av vatten­samling på vägen, säger Thomas Liljedahl.

Det redde ändå ut sig. Brandmännen fick ett annat larm på en annan adress i Nacka, som bedömdes som viktigare, och vände och körde en annan väg.

Skadorna som åskovädren orsakat hade i förra veckan inte summerats. Men enbart ett av de större försäkringsbolagen, Länsförsäkringar, hade fått in 700 anmälningar i regnets och åskans spår i Storstockholm, lika många anmälningar som bolaget annars får in i Storstockholmsområdet under ett helt år.

Framför allt villaägare har drabbats av översvämningar, men även butiker, gallerior och kontor, enligt Suzanne Burdén, pressansvarig på Länsförsäkringar.

Orsaken till det dramatiska vädret var en väderfront som parkerade över Europa, i nordsydlig riktning, där kall och varm luft möttes, ett väderfenomen som kan orsaka åskoväder.

Är fler åskväder att vänta?

– Det har blivit svalare. Det är svårt att göra en långtidsprognos, säger Weine Josefsson vid SMHI.

Ur meteorologisk synvinkel är dock åsksäsongen inte över, enligt Weine Josefsson.

I genomsnitt dör en person vartannat år av blixten. Hittills i år har ingen dödats av den, enligt SMHI.

Fakta

Hundratals blixtar på kort tid

Så här härjade blixten under de värsta dagarna i Nacka i somras:

27 juli: Omkring 200 blixtar.

3 augusti: Mellan 100 och 200 blixtar.

7 augusti: Omkring 10 blixtar.

Totalt: I hela landet landet slog blixten ner 111 891 gånger 27 juli, 3 augusti och 7 augusti.

Källa: SMHI