Aspudden och Årsta får 100 0000 nya invånare

50 000 bin bor i bikupan i Årstadal.
50 000 bin bor i bikupan i Årstadal.
Stadsdelens nya invånare må vara små, men de uträttar storverk.

Med hjälp 100 000 bin ska den biologiska mångfalden främjas.

Den står lite undanskymd uppe på ett berg vid Förmansvägen i Årstadal. Vid den lilla springan i kupans nederkant pågår ett ständigt in- och utflöde av bin.

Kupan är hem åt 50 000 honungsbin som nyligen flyttade in. Stadsdelens andra kupa finns på Schlytersvägen i Aspudden. Projektet med bikuporna är ett samarbete mellan Stockholmshem, företaget Bee Urban och lokala hyresgästföreningar.

– Det här är ett sätt att öka kunskapen om binas betydelse för människan. Naturen blir återkopplad till stadsmänniskan, säger Karolina Lisslö, vd på Bee Urban.

Genom att de pollinerar spelar honungsbin en avgörande roll för den biologiska mångfalden. Men runt om i världen dör bin och i Europa pratar man om en pollineringskris.

En vanlig fråga Karolina Lisslö får är om bin inte är farliga och olämpliga att ha i staden.

– Men det är skillnad på bin och getingar. Det är getingarna som kommer när man har picknick och kräftskiva. Bin är strikta veganer och bara intresserade av pollen och nektar, förklarar hon.

Bikuporna i söderort kommer Bee Urban att sköta om tillsammans med intresserade hyresgäster. En av dem som ska lära sig om bioodling är Rebecca Hybbinette.

– Det känns spännande. Bin är intressanta som fenomen, hur de lever i samspel med naturen, säger hon.

Varje kupa väntas inte producera mer än en klick honung i år. Nästa år ska det däremot kunna bli uppemot 20 kilo.

Fakta

Livsviktiga djur

Ungefär en tredjedel av all mat är helt beroende av pollinerande insekter. Honungsbin gör 85 procent av pollineringen.

Under 2000-talet har bin och andra pollinerande insekter minskat drastiskt i världen.

Bovarna är bekämpningsmedel, sjukdomar, biaveln, förändrade landskap och att vissa växter inte ger tillräckligt med pollen och nektar.

Källa: Jordbruksverket