Aspuddens skola får hård kritik av revisorer

Det brann inne på Aspuddens skola på lördagen.
Det har länge stormat kring Aspuddens skola.
Skolledningen på Aspuddens skola får hård kritik av de externa revisorer som granskat hur man hanterat resor och representation.
Rapporten, som släpptes i dag, visar på 140 felaktigt hanterade transaktioner. Däremot har inga ekonomiska oegentligheter begåtts.

Lokaltidningen Mitt i avslöjande hösten 2016 att skolledningen på Aspuddens skola hade dyra vanor. Övernattning på Ishotellet, middag på Gondolen, konferens på Hasseludden och champagnegåvor till skolans ledningsgrupp hörde till det som skattebetalarna fått vara med och bekosta. Notorna gick totalt på över 100 000 kronor.

Avslöjandet väckte starka reaktioner. Många var upprörda över rektorn Ulrika Forsströms agerande, och Stockholms stad beslöt att beställa en extern revision av hur ledningen för Aspuddens skola hanterat ekonomin vid resor och representation. Nu är utredningen, gjord av revisionsbyrån PWC, klar. Den visar på många brister.

– När jag läser den här rapporten bekräftar den allt det jag sett och kritiserat. Den visar att inga principer har följts av skolledningen, trots att reglerna för representation inte är svåra att förstå, säger Eva Löfqvist Bercsenyi, biträdande kommunombud vid Lärarnas Riksförbund Stockholm.

Felaktiga attester

PWC har granskat 540 transaktioner under 2014–2016 – transaktioner kopplade till intern och extern representation, resor (med SL, taxi, SJ och flyg) och kostnadsutlägg som personal har gjort. Av dem har 140 (drygt en fjärdedel) hanterats felaktigt. Det vanligaste felet är att fakturor och utlägg inte attesterats på ett korrekt sätt – cirka hälften av felen gäller det. I flera fall har den person som gjort ett utlägg själv attesterat. I andra fall saknas attest helt, eller så har den som skrivit under inte varit den behöriga chefen.

Dessutom har skolledningen slarvat både med att dokumentera syftet med exempelvis representation och med att göra deltagarlistor – något som krävs enligt reglerna. Och det är stora summor som hanterats. När det gäller extern representation omfattar de felaktiga fakturorna totalt 19 000 kronor.

Dessutom har skolledningen gynnat ledningsgruppen med olika gåvor, trots att stadens policy kräver att alla anställda ska få ta del av gåvor.

Lättad grundskolechef

Ändå är grundskolechefen Christer Oja lättad över rapporten.

– Det är mycket glädjande att det framgår att inga ekonomiska oegentligheter begåtts, säger han.

Christer Oja vill över huvud taget inte kritisera skolledningen. Han hävdar att de felaktiga faktureringarna beror på att kansliet varit underbemannat eftersom man varit mån om att satsa sina resurser på eleverna.

– Därför har man inte haft tillräcklig kompetens på kansliet, och inte tillräckligt med personal. Då är det lätt att göra missar, säger han.

Stockholms stads riktlinjer för representation och mutor är tydliga. Borde inte ledningen för en skola ha kompetens att följa dem?

– Det kan man tycka. Men nu måste vi bli tydligare med att stödja skolledningar som vill ha större resurser på sina kanslier, säger han.

Ulrika Forsström slutade som rektor på Aspuddens skola tidigare i år. Mitt i har sökt henne via mejl och telefon, men inte fått svar.

Skolborgarrådet Olle Burell (S) vill inte kommentera fallet. Hans pressekreterare hälsar att det är en fråga som inte ligger på en politisk nivå, utan att det är utbildningsförvaltningens sak att följa upp ärendet.

Fakta

Så här följs ärendet upp

Så här rekommenderar PWC att ärendet följs upp.

Skolan ska fortsätta att följa upp hanteringen av egna utlägg och fakturor, för att säkerställa att stadens riktlinjer och rutiner följs. Framför allt måste attestregler följas och dokumentationen förbättras vad göller syfte och deltagare.

PWC rekommenderar också att en större del av inköp görs med faktura, i stället för genom utlägg.

 

Källa: Revisionsbyrån PWC