Nackas assistansnota ”miljoner” kronor dyrare

Ändrad praxis har inneburit ökade kostnader för personlig assistans
Ändrad praxis har inneburit ökade kostnader för personlig assistans
Ändrad praxis har inneburit ökade kostnader med "många miljoner" för personlig assistans i Nacka kommun.
Nu försöker kommunen förmå Försäkringskassan att bli generösare i sina bedömningar.
2018 kommer en statlig utredning som kan lösa situationen.

Efter två domar i Högsta förvaltningsdomstolen har praxis ändrats för vem som ska betala för personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, Försäkringskassan eller kommunerna.

– Vi på Försäkringskassan har inte stramat åt. De här två domarna har förtydligat hur lagstiftningen ska tolkas och de har haft en begränsande effekt på vilka som får beviljad personlig assistans av försäkringskassa. I dag får cirka 80 procent avslag på sin ansökan, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Enligt Nacka kommun har det inneburit ökade kostnader för kommunen:

– Det stämmer att även Nacka känner av att försäkringskassan har ändrat praxis, säger Anne-Lie Söderlund, social- och äldredirektör i Nacka kommun.

Tolkning

Christine Lorne (C), förste vice ordförande i socialnämnden i Nacka, säger att Försäkringskassan efter domarna väljer att göra en tolkning vad som är statens respektive kommunens ansvar att betala för när det gäller personlig assistans.

– Så som jag förstått den nya tolkningen räknar de fortfarande toalettbesök som grundläggande behov, men inte längre att mata en person, säger Christine Lorne.

I det läget får Nacka kommun gå in och täcka kostnaderna.

– Det handlar om kostnader för kommunen om många miljoner, säger Christine Lorne, och fortsätter:

– Det är synd med så stora förändringar där staten lägger över kostnaden på kommunen, Nacka är en välmående kommun och kommer klara det, men för mindre kommuner kan det slå hårdare.

Enligt Anne-Lie Söderlund har Nacka kommun i år fått öka antalet beviljade timmar för personlig assistans med 34 procent jämfört med samma period i fjol.

Fler får assistans

Antal personer som har beviljas personlig assistans har i snitt ökat från 38 till 47 personer.

Den ändrade praxisen har för Nacka också inneburit att den genomsnittliga tiden för personlig assistans har ökat från 187 till 231 timmar.

– Ansvaret för att bedöma behovet av personlig assistans blir kommunens när försäkringskassan meddelat avslag, säger Anne-Lie Söderlund.

Söderlund säger att de försöker förmå staten, försäkringskassan, att ändra sig:

”Självklart har vi våra dialoger men vi som kommun har svårt att påverka detta.”

– Självklart har vi våra dialoger men vi som kommun har svårt att påverka detta.

”Måste vara med och betala”

Lisskulla Zayane (MP), är andre vice ordförande i socialnämnden:

– Det är klart att Nacka måste vara med och betala.  Vi vill att invånarna ska ha det bra. Och det här är ett ypperligt område som skattepengarna kan gå till.

Att äta är för att ha ett drägligt vardagligt liv, säger Lisskulla Zayane.

– Det är därför kostnaden ökar.

Andreas Larsson på Försäkringskassan kan inte säga om just toalettbesök och matning är två skillnader som den ändrade praxisen medfört.

– Jag kan inte svara på varför det i enskilda fall blivit en viss bedömning. Det finns många olika förklaringar och kombinationer av faktorer, säger han. 

I oktober 2018 ska en statlig utredning om personlig assistans vara klar. Utredningen väntas bland annat komma med förslag om Försäkringskassan och kommunerna fortsatt ska dela på det ekonomiska ansvaret för personlig assistans eller inte.

Fakta

Så säger lagen

Upp till 20 timmar personlig assistans betalar kommunerna för.

Över 20 timmars assistans betalar försäkringskassan för.

Rätten till personlig assistans omprövas vartannat år.

De två domarna från Högsta förvaltningsdomstolen kom i ett fall fram till sondmatning i hemmet inte är ett grundläggande behov som staten betalar för. Det gjorde det svårare att bli beviljad statlig ersättning.

Den andra domen kom fram till att enbart psykisk funktionsnedsättning, inte fysisk, ersätts av staten, försäkringskassan.

Källa: Försäkringskassan