Astoriaflygeln kan rivas – överklagan avslogs

För över ett år sedan klubbade kommunfullmäktige igenom att riva flygeln.
För över ett år sedan klubbade kommunfullmäktige igenom att riva flygeln.
Det är flygeln till höger i bild som kan rivas.
Det är flygeln till höger i bild som kan rivas.
Astoriahusets ena flygel är ännu ett steg närmre rivning. Det är resultatet efter att överklagan till Mark- och miljödomstolen avslagits.

I december 2015 klubbade fullmäktige igenom planen att riva 1800-talshuset i gränden bakom Astoria på Nybrogatan.

Fastighetsägaren vill bygga ett kontorshus i åtta plan på platsen där flygeln nu står.


LÄS MER: ”Vi trodde att det hörde historien till” – Skönhetsrådet om rivningarna i city.


Planerna överklagades till Länsstyrelsen men avslogs och nu står det även klart att överklagan avslås även i mark- och miljödomstolen, det rapporterar Stockholmdirekt.se.

Tidningen skriver att mark- och miljödomstolen instämmer i Länsstyrelsens tidigare bedömning om att den antagna detaljplanen inte strider mot översiktsplanen.

Rivningen av Astoriahusets flygel har varit en het potatis det senaste året, i oktober hölls en demonstration mot den planerade rivningen och ett nätverk som kallar sig Riddarens hopp och Stureplans räddning jobbar mot att planerna ska ändras.

Beslut i mark- och miljödomstolen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.