Asylsökande barn flyttar in i villa

Det gick inte att hitta familjehem för ensamkommande asylsökande ungdomar i Vallentuna.

Nu öppnas i stället ett gruppboende för nio flyktingbarn.

Vårljus, ett vårdbolag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län har köpt en fastighet i Vallentuna och planerar inflyttning under våren.

– Det blir ett boende för ensamkommande ungdom­ar. Ungdomarna kommer­ att bo i enkelrum med gemensamt kök och allrum. Personal kommer att finnas på plats dygnet runt, säger Christer Halldelius, vd för Vårljus.

Boendet kommer att ligga i en vanlig villa i västra Bällsta. Exakt var vill Christer Halldelius inte avslöja ännu.

– Vår tanke är att vi ska informera och bjuda in grannarna först. Vi har den här typen av boenden i 15 andra kommuner från Norrtälje till Nynäshamn. Där har det fungerat väldigt bra.

80 procent av de som kommer som ensamkomman­de asylsökande minderåriga till Sverige är pojkar i tonåren. De flesta kommer från Afghanistan, många kommer också från Somalia.

– Ofta har de smugglats hit på ett eller annat sätt och söker sedan asyl. Vi frågar inte så mycket om det, säger Christer Halldelius.

Personalen på gruppboendena hjälper i stället till med att slussa in ungdomarna i det svenska samhället. Stor vikt läggs vid studier i svenska och att skapa förståelse för regler, normer och kulturella koder i Sverige. Tanken är också att de ska hjälpa ungdomarna att knyta kontakter med föreningslivet.

Men personalen lär också­ ungdomarna praktiska sak­er som att tvätta och laga mat.

Ett gruppboende för ensamkommande asylsökande minderåriga har varit efterlängtat i Vallentuna.

– Det är alldeles utmärkt. Bor här, går i skolan här och vi har ansvar för dem. Tidigare har vi köpt platser av andra kommuner det här blir mycket bättre på alla sätt, säger Örjan Lid (M) kommunalråd.

När kommunen först tecknade avtal med Migrationsverket var tanken att hitta familjehem åt ungdomarna.

Men lämpliga mottagarfamiljer hittades inte och ungdomarna som Vallentuna kommun tog emot placerades i familjehem eller i gruppboenden i andra kommuner.

Fakta

14 ungdomar

Vallentuna kommun har avtal med migrationsverket om att erbjuda sex ensamkommande asylsökande minderåriga per år en plats.

Kommunens ansvar fortsätter även om eller när den minderåriga får asyl. Just nu ansvarar Vallentuna kommun för 14 ungdomar som kommit till Sverige ensamma.

Källa: Vallentuna kommun