Asylsökande lär sig vardagssvenska i Skärholmen

För den som lär sig svenska blir vardagen i det nya landet enklare.
För den som lär sig svenska blir vardagen i det nya landet enklare.
En svenskkurs för asylsökande startar snart i Skärholmens bibliotek, för första gången.

Den som är ny i Sverige och vill lära sig svenska kan göra det i Skärholmen bibliotek under hösten. På tisdag, den 30 augusti, startar kursen ”Svenska för asylsökande”.

ABF håller i den kostnadsfria kursen, som alltså är till för den som väntar på att få uppehållstillstånd i Sverige.

– Vi startade den här verksamheten hösten 2015, när det kom många asylsökande till Sverige. Regeringen gav då studieförbunden i uppdrag att genomföra kurserna, ”Svenska från dag 1”, berättar Daniella Nenander, verksamhetsutvecklare för asylverksamheten på ABF Stockholm.

Denna höst startar kurser bland annat i Farsta bibliotek, i ABF-huset på Sveavägen, hos Syriska föreningen i Johannelund, på Tensta träff, i olika skolor och – för första gången – i Skärholmens bibliotek.

– Man får bland annat lära sig hela fraser, uttal och vardagssvenska. Och så får man lära sig mycket om Sverige, om samhälle och högtider, till exempel, säger Daniella Nenander.

Kurserna ska göra det lättare för de asylsökande att klara sig i Sverige. Den som får uppehållstillstånd kan sedan gå vidare till SFI (Svenska för invandrare).

Kursen i Skärholmens bibliotek hålls vid åtta tillfällen. Sedan startar en ny kurs, dit nya kan anmäla sig.

– Men även de som gått den första kursomgången kan fortsätta. Vi har flera ledare vid kurserna, som gör att det fungerar att eleverna är på olika nivåer, säger Daniella Nenander.

Man måste ha fyllt 13 år för att få delta och behöver visa det LMA-kort man får när man registrerat sig som asylsökande i Sverige. Kursen i Skärholmens bibliotek startar den 30 augusti klockan 17. Det är bra att föranmäla sig hos ABF (daniella.nenander@abf.se).