Asylsökande ska få hjälp av kyrkan

BOTKYRKA Kommunen ger 280 000 kronor i bidrag till Svenska kyrkan i Botkyrka . Pengarna ska gå till projektet Barn i väntan/Barn i start som vänder sig till barn och föräldrar som befinner sig i en asylprocess.

Projektet har funnits sedan 2007 och förra året deltog 33 barn och 10 föräldrar i verksamheten. En manlig gruppledare har tillkommit och möjlighet finns nu att starta en föräldragrupp som endast vänder sig till pappor.