Åtalas för dödsskott i Vaxholm

lägenheter per 1 000 invånare färdigställdes i Vaxholm 2014. I Österåker var motsvarande siffra 3,6. Bäst i länet var Sundbyberg med 10,5. Allt enligt färska siffror från SCB.