Huvudskär blir inte byggnadsminne

HUVUDSKÄR Huvudskär blir inte statligt byggnadsminne. Det har Riksantikvarieämbetet slagit fast efter en utredning.

Som Lokaltidningen Mitt i skrivit tidigare arbetar i stället Fortifikationsverket, länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och kommunen för att utöka naturreservatet till att gälla även merparten av huvudön.

Över 2 000 platser är skyddade som statliga byggnadsminnen, vilket betyder att de på grund av de historiska spåren och kulturarvet ska bevaras åt medborgarna.