Ätbar park ska ha bär och grönsaker

Vänsterpartiet vill bygga en park som går att äta upp.

Nu får förslaget tummen upp av kommunstyrelsen.

– Det är väldigt glädjande, säger Nujin Alacabek Darwich (V).

Vänsterpartiet har skrivit en motion om att anlägga en ätbar park i Huddinge där folk ska kunna odla och äta alltifrån grönsaker till bär.

– Det finns barn som inte har möjlighet att komma ut på landsbygden. Genom en ätbar park kan de komma i kontakt med hur grönsaker och bär växer från grunden, säger kommunalrådet Nujin Alacabek Darwich.

Idén kommer från Seattle där invånarna har skapat en ätbar park med bland annat växter som finns i regionen, vilket ger en lättskött park som kräver lite underhåll.

Nujin Alacabek Darwich vill även att parken ska fylla en pedagogisk funktion.

– Parken ska även kunna användas som ett utomhusklassrum där barn och unga får lära sig att maten är en naturresurs och inte bara någonting som finns på våra butikshyllor, säger hon.

Kommunstyrelsen är med på noterna och har gett dess förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag på hur parken ska gestaltas och drivas.

– Stadsodling vill jag se mer av i kommunen, liksom bikupor för bättre pollinering. Motionen sätter fingret på att vi människor kan ha stor nytta av naturens tjänster, säger miljökommunalrådet Christian Ottosson (C).

Entré Skogås, Flemingsbergsparken och Vårbyparken är tre förslag kommunstyrelsens förvaltning ska studera närmare.

Nujin Alacabek Darwich ställer sig positiv till alla tre förslagen.

– Förhoppningarna är att det inte bara ska stanna vid en ätbar park utan att flera områden i Huddinge får en ätbar park, säger hon.

Fakta

Snabbguide till stadsodling

Börja med att bilda en grupp med folk som vill odla på samma plats.

Kontakta mark- eller fastighetsägaren och förklara vad ni vill göra.

Tänk på att alla platser i staden inte är lämplig för odling. Kolla därför att marken inte är förorenad, till exempel av fyllnadsmassor med skadliga ämnen.

Sist men inte minst ska du ordna ett tillstånd.