Boulebar kan bli bofast i Rålis

Kungsholmen Restaurangen Boulebar som ligger i nordöstra delen av Rålambshovsparken har just nu ett tillfälligt bygglov.

Men nu vill staden ge företaget en mer långsiktig plan för framtiden.

Men parkmark får inte hyras ut långsiktigt. Därför måste nu en detaljplaneändring göras för området. Det som nu är parkmark, ungefär 900 kvadratmeter, ska i stället blir kvartersmark, enligt ett nytt detaljplanförslag från stadsbyggnadsnämnden.

Planförslaget, som inte medger några förändringar i nuvarande storlek på byggnaden, visas i Tekniska nämndhuset fram till den 27 maj.