Återvinn din julgran så blir den värme

Granarna flisas ner och blir till fjärrvärme och el.
Granarna flisas ner och blir till fjärrvärme och el.
Julen sjunger på sista versen och till tjugondag Knut ska granen kastas ut. Men kom ihåg att den har ett sista syfta att uppfylla - värma oss.

I stället för att slänga julgranen på trottoaren kan du lämna den på återvinningscentralen i Sätra.

Granen flisas och skickas till Fortums kraftvärmeverk i Högdalen, där den eldas upp och blir till el och fjärrvärme.

En gran kan omvandlas till el som räcker till att köra fyra maskiner tvätt, enligt Stockholm vattens hemsida.