Återvinn granen i högdalen

Högdalen Enligt trafikkontoret är ÅVC Trädgård i Högdalen den optimala platsen för att återvinna sin julgran.

När en gran lämnas in flisas den och eldas upp och energin som utvinns räcker till att köra tre fulla tvättmaskiner.