Återvinning i Dalarö stoppas

DALARÖ Länsstyrelsen upphäver Haninge kommuns beslut att bygga en återvinningsstation på Jungfruberget i centrala Dalarö.

Stationen skulle innebära att en behållare för återvinning och ett 29 meter långt och 1,7 meter högt plank byggdes, men en granne överklagade beslutet och länsstyrelsen menar nu att stationen skulle betyda alltför stor avvikelse mot detaljplanen.

Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen.