Återvinning i stället för bussdepå

Stockby Socialdemokraterna har ett nytt förslag till var Lidingös nya återvinningscentral kan placeras. När det nu står klart att fastigheten Förrådet 5 inte längre ska bli bussdepå tycker de att återvinningscentralen kan placeras där. Detta skriver Mårten Dahlberg, ordförande (S), i en interpellation.

Lokaltidningen Mitt i skrev förra veckan om att förekomsten av salamandrar på platsen där återvinningscentralen ska byggas väcker nya frågetecken kring om platsen är lämplig.