ANNONS

Danderyd bra på att sortera matrester – men missar tufft mål

återvinning,Gösta Göransson sorterar matavfall i Danderyd
"Att sortera ut matresterna är det billigaste alternativet bland soptaxorna i Danderyd", säger Gösta Göransson i Enebyberg.
2020 ska hälften av allt matavfall i Sverige återvinnas – för klimatets och miljöns skull.
Danderyd har nått längre än de flesta andra kommuner i länet, men kommer ändå inte att nå målet.
ANNONS

Bananskal, kaffesump, äppelskruttar, potatisskal, brödbitar, överbliven pasta och äggskal. Varje år hamnar tonvis av stockholmarnas matavfall i soporna, och bränns upp.

Knappt 30 procent allt matavfall i länet utsorteras och blir biogas och biogödsel, till fromma för miljön och klimatet.

Det är långtifrån det nationella målet, som är att 50 procent av allt matavfall ska återvinnas 2020, från hushåll, storkök, butiker och restauranger.

– Det är jätteviktigt att öka matåtervinningen, både för att få miljövänligare drivmedel och för att slippa konstgödsel. Det var därför Stockholms läns kommuner startade den gemensamma kampanjen Sortera matresten, säger Johanna Göransson, marknadschef vid Telge Återvinning i Södertälje och med i kampanjens styrgrupp.

Bra start för Danderyd

Sortera matresten startade sitt arbete för fyra år sedan, med barnfamiljer som främsta målgrupp. Sedan dess har andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ökat, men det ser väldigt olika ut i olika kommuner.

Södertälje/Nykvarn ligger i topp. Där sorterades över 50 procent av matavfallet ut 2018, medan siffran bara var runt 21 procent i Ekerö.

Danderyd är femte bästa kommun, trots att man var sen i starten. Här återvinns cirka 37 procent av matavfallet.

Vi började med matavfallssortering för hushåll 2015, innan dess vara det bara möjligt för verksamheter. Vi var väldigt aktiva under startperioden, med utskick till villaägare och information till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till hyreshus. Sedan har vi kämpat på och försöker synliggöra budskapet på olika sätt, säger Eva Hedenström, avfallsplanerare vid Danderyds kommun.

Andel matavfall som sorterades 2018

ANNONS

*Renhållningsföretaget SRV servar Haninge, Huddinge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Separat statistik finns inte.

Källa: Sortera matresten

Liksom många andra kommuner har Danderyd en miljöstyrande avfallstaxa – det är billigare att sortera matavfallet än att låta bli. Ändå bedömer Eva Hedenström att Danderyds kommun inte kommer att nå upp till det nationella målet på 50 procent under 2020, satt av regeringen.

– Nej, det kommer vi inte att göra. Det är för kort tidsram, säger hon.

Matavfall, Danderyd, Gösta Göransson

”Jag tycker att det är bra att matresterna kommer till användning. De rötas och blir till biogas”, säger Enebybergsbon Gösta Göransson.

Inte så kladdigt

De flesta kommuner i länet gör samma bedömning, visar Mitt i:s rundringning. Men vad beror då den stora skillnaden mellan dem på?

– En avgörande faktor är hur länge man sorterat. I Södertälje har vi hållit på sedan 2001 och har hunnit nå ut med budskapet. Kommuner med en stor andel villaägare har också en fördel. Det är enklare att få till insamlingssystem för dem och lättare att ställa ut kärl vid villor, säger Johanna Göransson vid Telge Återvinning.

Hon betonar också vikten av bra insamlingssystem och god kommunikation.

– Man måste synliggöra vikten av att återvinna och visa att det inte är så jobbigt och kladdigt som en del kanske tror. Det är lätt att återvinna matrester och tar inte alls lång tid.

Fakta

Sörab återvinner åt nio kommuner

Återvinningsföretaget Sörab ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Bolaget tar hand om matavfallet i alla ägarkommuner, utom Stockholm. Det fraktas till Uppsala Vatten & Avfall AB:s biogasanläggning, där det rötas till biogas och biogödsel.

Ägarkommunerna (utom Stockholm) har en gemensam avfallsplan, med målet att 35 procent av matavfallet ska sorteras ut 2020.

Källa: Sörab
Fakta

Matresterna i bruna påsen blir biogas och biogödsel

Den som sorterar ut sina matrester lägger dem vanligtvis i en brun papperspåse. Påsen slängs  i ett eget sopkärl, som hämtas av ett renhållningsföretag. Sedan fraktas avfallet till en biogasanläggning, där det omvandlas till biogas och biogödsel.
Biogasen blir bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel.
Källa: Stockholms stad