ANNONS

En utmaning att få fler hushåll att sortera matrester

Återvinning, matavfall. Britt-Marie Jonsson - Matavfall i Vendelsömalm i Haninge
Det är lätt att sortera, tycker Britt-Marie Jonsson. "Jag väljer att göra saker som förbättrar. Vi får inte skapa gigantiska sopberg."
2020 ska hälften av allt matavfall i Sverige återvinnas – för klimatets och miljöns skull.
SRV, som servar Haninge och fyra andra kommuner, har en bra bit kvar till målet.
ANNONS

Bananskal, kaffesump, äppelskruttar, potatisskal, brödbitar, överbliven pasta och äggskal. Varje år hamnar tonvis av stockholmarnas matavfall i soporna, och bränns upp.

Knappt 30 procent allt matavfall i länet utsorteras och blir biogas och biogödsel, till fromma för miljön och klimatet. Det är långtifrån det nationella målet, som är att 50 procent av allt matavfall ska återvinnas 2020, från hushåll, storkök, butiker och restauranger.

– Det är jätteviktigt att öka matåtervinningen, både för att få miljövänligare drivmedel och för att slippa konstgödsel. Det var därför Stockholms läns kommuner startade den gemensamma kampanjen Sortera matresten, säger Johanna Göransson, marknads- och försäljningschef vid Telge Återvinning i Södertälje och med i kampanjens styrgrupp.

Väldigt olika områden

Sortera matresten startade för fyra år sedan. Sedan dess har andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ökat, men det ser väldigt olika ut i olika kommuner. Södertälje/Nykvarn ligger i topp. Där sorterades över 50 procent av matavfallet ut 2018, medan siffran bara var runt 21 procent i Ekerö.

Renhållningsföretaget SRV ligger däremellan. 2018 sorterades 28,5 procent av matavfallet ut i Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge och Nynäshamn (separat kommunstatistik finns inte eftersom sopbilarna rör sig över gränserna på sina turer).

– Våra områden ser väldigt olika ut. Vi har villor, radhus, fritidshus, flerbostadshus i tätort, landsbygd och skärgård. Vi jobbar dagligen med att hitta bra lösningar för alla hushåll, säger Christer Jernberg, affärsområdeschef för hushållstjänster hos SRV.

Andel matavfall som sorterades 2018

*Renhållningsföretaget SRV servar Haninge, Huddinge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Separat statistik finns inte.

Källa: Sortera matresten

ANNONS

Utmaningarna är två: dels att få hushåll som redan är anslutna till matavfallssorteringen (69 procent av hushållen i enbostadshus och 45 procent av hushållen i flerbostadshus) att sortera i högre grad, dels att få fler att ansluta sig. Samtidigt bygger man ut systemen där de ännu saknas.

– Svårast är att få till matavfallssortering i flerbostadshusen, av utrymmesskäl och tekniska orsaker. SRV jobbar med det ihop med fastighetsägarna, säger Christer Jernberg.

Återvinning, matavfall. Britt-Marie Jonsson - Matavfall i Vendelsömalm i Haninge

Britt-Marie Jonsson i Vendelsömalm tycker att det är en lätt sak att sortera matresterna.  Foto: Stefan Källstigen

Inte så kladdigt

Som de flesta har SRV miljöstyrande avfallstaxor. Ändå får man svårt att nå det nationella målet 2020, satt av regeringen. De flesta kommuner i länet gör samma bedömning, visar Mitt i:s rundringning. Men vad beror den stora skillnaden mellan dem på?

– En avgörande faktor är hur länge man sorterat. I Södertälje har vi hållit på sedan 2001 och har hunnit nå ut med budskapet. Kommuner med en stor andel villaägare har också en fördel. Det är enklare att få till insamlingssystem för dem och lättare att ställa ut kärl vid villor, säger Johanna Göransson vid Telge Återvinning.

Hon betonar också vikten av bra insamlingssystem och god kommunikation.

– Man måste synliggöra vikten av att återvinna och visa att det inte är så jobbigt och kladdigt som en del kanske tror. Det är lätt att återvinna matrester och tar inte alls lång tid.

Fakta

Allt matavfall rötas vid Gladö kvarn

Den som sorterar ut sina matrester lägger dem vanligtvis i en brun papperspåse. Påsen slängs  i ett eget sopkärl, som hämtas av ett renhållningsföretag.
SRV* kör allt matavfall till biogasanläggningen vid Gladö kvarn i Huddinge. Där rötas det till biogas och biogödsel.
Biogasen blir bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel.

*SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn.  Uppdraget är att samla in och hantera hushållssopor.

 

Källa: Stockholms stad, SRV