ANNONS

Återvinning på fler platser ska utredas

ANNONS

Nu när en ny soptaxa snart ska sporra folk att bli bättre på att sortera behövs det fler och bättre återvinningsstationer. Det anser flera Brommabor och de får stöd av Helen Törnqvist (C), ledamot i stadsdelsnämnden.

De menar att det i dag ofta långt att ta sig med skräpet, och dessutom är det inte ovanligt att stationerna är överfulla.

För drygt två veckor sedan hölls därför en återvinningskonferens. Tanken var att diskutera lösningar. Representanter från Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) var på plats för att ta del av åsikterna. Ett 30-tal Brommabor slöt upp.

– Tillsammans har vi nu sett ut några platser runt Brommaplan som FTI ska utreda närmare, berättar Helen Törnqvist som också var på mötet.

Dels föreslås en yta bakom OK-macken, längs Vadmalsvägen, vara lämplig. Och ännu bättre ansåg deltagarna vid mötet att det vore att placera en återvinningsstation på gräsplätten till vänster om t-banebron, den strax efter Brommaplans tunnelbanestation i riktning mot Åkeshov. Där skulle möjligheterna vara goda att anlägga en väg så att bilburna Brommabor enkelt skulle kunna köra in och stanna till för att slänga skräp, anser Helen Törnqvist.

– Dessutom saknar folk en återvinningsstation i Nockeby, tillägger hon.

För att få till en sådan finns nu lappar för namninsamling utlagda i Engströms livs och i Nockeby-grillen. I drygt två veckor har Brommabor chansen att tycka till genom att skriva under listorna.

– Sedan tänker jag lyfta frågan med mina partikollegor och de andra i stadsdelsnämnden, lovar Helen Törnqvist.

Tillsammans har vi sett ut några platser runt Bromma-plan.helen Törnqvist (C)

ANNONS