Nedskräpning vid återvinningsstationerna kostar miljoner varje år

Återvinning station Lahällsviadukten i Täby.
Gärna nära till återvinningen – men inte för nära. Allt fler bygglov överklagas av grannar.
Nedskräpning vid återvinningen kostar miljoner varje år – och gör att det blir allt svårare att hitta platser till stationerna.
I Solna ser klagomålen dock ut att minska med nära hälften från 2018 till 2019. Mitt i har kartlagt klagomålen station för station.

Det blir ofta skräpigt omkring återvinningsstationerna. Flest klagomål i år, 73 stycken, har kommit in på stationen vid Folkets hus på Skytteholmsvägen.

Klagomålen ser dock ut att drygt halveras i år jämfört med förra året.

I fjol kom 1 496 anmälningar om att det var skräpigt in till FTI. Från 1 januari till 28 augusti i år har 564 anmälningar kommit in.


Så många klagade i Solna – station för station


Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen


Bygglov drar ut på tiden

Klagomålen på återvinningsstationerna i kommunerna i norra länet har dock ökat jämfört med förra året. En konsekvens av detta är att det blir allt svårare att hitta platser för stationerna som finns på både kommunal och privat mark.

– Bygglovsprocessen blir längre då fler har synpunkter på placeringen, eller överklagar bygglov med hänvisning till nedskräpningen. Kommunerna gör vad de kan för att upplåta mark, men det varierar mycket mellan olika kommuner hur mycket mark de har tillgång till, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Om den faktiska nedskräpningen också ökar är däremot svårt att säga.

– Ju mer det skrivs om återvinningsstationerna, desto mer hör folk av sig. Man blir bättre och bättre på att förstå att FTI är huvudman för återvinningsstationerna för förpackningar och returpapper, säger Annika Ahlberg.

Du betalar för skräpet

Kostnaden för nedskräpningen vid återvinningssationerna ligger på runt 20 miljoner kronor per år i hela landet. Och det är pengar som i slutändan hamnar på kvittot när vi handlar.

– I förlängningen innebär det att det blir dyrare för dig och mig att handla mjölk och andra förpackade varor, säger Annika Ahlberg.

Det blir dyrare för dig och mig att handla mjölk.