ANNONS

Nedskräpning vid återvinningen kostar miljoner varje år

Återvinning station Lahällsviadukten i Täby.
Gärna nära till återvinningen – men inte för nära. Allt fler bygglov överklagas av grannar.
Nedskräpning vid återvinningen kostar miljoner varje år – och gör att det blir allt svårare att hitta platser till stationerna.
Samtidigt har många Sundbybergsbor fått allt längre att gå med sitt skräp efter att återvinningen på Järnvägsgatan och på Kvarnkullen slagit igen.
ANNONS

Under året har det blivit allt längre att bära sin återvinning för många Sundbybergsbor.

I april togs återvinningsstationen på Järnvägsgatan bort för att ge plats för arbeten i samband med nedgrävningen av järnvägen.

Och den 22 augusti stängde även Kvarnkullens återvinningscentral i Ursvik för gott för att ge plats åt utbyggnaden av tvärbanan till Kista.

Sörab har dock planer på att bygga en ny återvinningscentral i Rissne. Här köpte kommunen 1200 kvadratmeter mark för 14,4 miljoner och Sörab har nu ett år till på sig att utveckla hur verksamheten ska se ut.


Så många klagade i Sundbyberg – station för station

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen


Bygglov drar ut på tiden

Klagomålen på återvinningsstationerna har ökat jämfört med förra året i flera av kommunerna i norra länet. En konsekvens av detta är att det blir allt svårare att hitta platser för stationerna som finns på både kommunal och privat mark.

ANNONS

– Bygglovsprocessen blir längre då fler har synpunkter på placeringen, eller överklagar bygglov med hänvisning till nedskräpningen. Kommunerna gör vad de kan för att upplåta mark, men det varierar mycket mellan olika kommuner hur mycket mark de har tillgång till, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

I Sundbyberg har dock klagomålen minskat något. Under hela 2018 anmäldes 457 klagomål. Från 1 januari – 28 augusti i år har 350 klagomål kommit in.

Om den faktiska nedskräpningen också ökar är däremot svårt att säga.

– Ju mer det skrivs om återvinningsstationerna, desto mer hör folk av sig. Man blir bättre och bättre på att förstå att FTI är huvudman för återvinningsstationerna för förpackningar och returpapper, säger Annika Ahlberg.

Du betalar för skräpet

Kostnaden för nedskräpningen vid återvinningsstationerna ligger på runt 20 miljoner kronor per år i hela landet. Och det är pengar som i slutändan hamnar på kvittot när vi handlar.

– I förlängningen innebär det att det blir dyrare för dig och mig att handla mjölk och andra förpackade varor, säger Annika Ahlberg.

Det blir dyrare för dig och mig att handla mjölk.

På FTI:s hemsida kan man hitta alla återvinningsstationer.

Här finns även Sörabs återvinningsstationer. 

Man kan också lämna mindre grovavfall, farligt avfall och elskrot på den mobila återvinningscentralen som rullar runt i Sundbyberg. Tider och schema hittar du här.