Återvinningen söker ny plats

DANDERYD Det blir ingen återvinningsstation på parkeringsplatsen på Noragårdsvägen vid Danderydsvallen.

Byggnadsnämnden har återremitterat ärendet till förvaltningen som fått i uppgift att hitta en bättre placering i närområdet.