Återvinningscentral på hjul turnerar i höst

Förra veckan startade kommunen tillsammans med avfallsbolaget Sörab en mobil återvinningscentral. Genom att finnas runt om i Sundbyberg två kvällar per månad, i tre timmar på en plats per kväll, vill man öka närheten till återvinningen och se till att avfall hamnar på rätt plats. Där kan exempelvis textilier, farligt avfall, grovavfall och elektronik lämnas. Exakt information finns på kommunens hemsida.