ANNONS

Ny återvinningsstation vid Djursholms slott

Ny återvinningsstation planeras i Djursholm.
Ny återvinningsstation planeras i Djursholm.
I sommar får Djursholm en ny återvinningsstation. Den ska stå vid Djursholms slott under två år och ta emot förpackningar och tidningar.
ANNONS

I Danderyds kommun finns idag åtta återvinningsstationer. Trots täta tömningar är de ofta överfulla. I kommundelen Djursholm finns i dagsläget bara en station fastän behovet är större. Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB planerar att tillfälligt placera en station bakom Djursholms slott på den parkering som löper längs Bielkevägen.

Kommunen ser positivt på en återvinningsstation för boende i Djursholm.

– Danderydsborna är väldigt måna om att sortera sina förpackningar och tidningar och därför måste vi se till att det är lätt att göra rätt. Men vid senaste plockanalysen visade det sig att hushållen soppåse innehåller tio kilo mer förpackningar än 2012 vilket är ett starkt tecken på att tillgängligheten till återvinning måste bli bättre, säger Bengt Sylvan, ordförande i tekniska nämnden på kommunens hemsida.

Området kring Djursholms slott är kulturskyddat och bygglovet begränsas till två år. Under tiden arbetar kommunen för att hitta andra platser som är lämpliga för insamling av förpackningar och tidningar.

Läs mer:


ANNONS