Återvinningsstation – precis utanför fönstret

Återvinningsstationen har placerats några få meter ifrån bostadshuset på Rådmansgatan.
Återvinningsstationen har placerats några få meter ifrån bostadshuset på Rådmansgatan.
Sopor och annan bråte lämnas på gatan.
Sopor och annan bråte lämnas på gatan.
Grannarna på Rådmansgatan 90 har fått en återvinningsstation som granne.
Nu störs de av oväsen och nedskräpning dygnet runt.
– Jag måste kliva över hushållssopor när jag går hemifrån, säger Mariella Ballardini, som överklagat stadens bygglov.

Återvinningsstationen på Rådmansgatan var tidigare placerad utanför Adolf Fredriks musikskola. Men på grund av brandrisken flyttades containrarna till andra sidan vägen i mars.

Mariella Ballardini har bott på gatan i fem år. Sedan återvinningsstationen flyttades några få meter utanför hennes lägenhet har hon svårt att sova på nätterna.

– Stationen står bokstavligen talat två meter utanför min lägenhet. Det står folk och letar tomglas på nätterna och containrarna töms dygnet runt, säger hon.

Hon och flera grannar i huset har kontaktat trafikkontoret, miljökontoret och fastighetskontoret för att få staden att flytta på återvinningsstationen, men ingenting har hänt.

– Miljöförvaltningen säger att de kan vidta bullerminskande åtgärder. Men ingen vill titta på andra placeringar, säger Mariella Ballardini.

Enligt grannarna överstiger bullret från återvinningsstationen de så kallade riktvärdena. De har nu JO-anmält Stockholms stad eftersom de anser att hanteringen av bygglovet var felaktigt. Bland annat angav staden fel adress när de skulle informera grannarna om placeringen.

Grannarna kontaktades igen och bygglovet godkändes på nytt.

– De gjorde en ny grannhöran, men de nya synpunkterna beaktades inte. Varför går man ut med en ny grannhöran om man inte tänkt ta hänsyn till synpunkterna som kommer in? säger Mariella Ballardini.

Så ser det ofta ut utanför återvinningsstationen på Rådmansgatan.

Det är inte bara ljudet som stör henne och grannarna.

– Det ligger fläckiga bäddmadrasser på gatan och folk ställer sina hushållssopor utanför containrarna. På nätterna kommer det råttor och andra djur och river i det så att det sprids över hela gatan. Jag måste kliva över sopor när jag går hemifrån.

Anna Lönn är handläggare på miljöförvaltningen, som har inlett en utredning om återvinningsstationen.

– Vi kommer att göra en bullermätning i en av lägenheterna i nästa vecka. Sedan får vi göra en bedömning utifrån uppmätta värden i relation till de riktvärden som finns. Om riktvärden överskrids får vi titta på vilka åtgärder som kan bli aktuella, säger hon.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationen kommer att sätta in ljudisolering på glasbehållarna tills vidare. Enligt dem är det också möjligt att flytta containrarna till en annan plats.

– Det finns med på kartan att utvärdera andra platser. Men för det krävs ett nytt bygglov och det tar tid, säger Annika Ahlberg, regionchef på FTI.

Är det rimligt att placera en återvinningsstation så här nära ett bostadshus?

– Det finns önskemål om att det ska finnas återvinningsstationer i hela Sverige och i Stockholms innerstad är det tätt mellan husen. Men stationerna måste också få plats någonstans. Där den stod innan fick vi inte förnyat bygglov, säger Annika Ahlberg.