Återvinningsstationen kan försvinna

En återvinningsstation vid Kanalplan kan tvingas bort.

Stadsbyggnadskontoret vill inte ge stationen permanent bygglov.

Återvinningsstationen vid korsningen Södermannagatan/Bohusgatan kan behöva tas bort. Det framgår av handlingar hos stadsbyggnadskontoret. Stationen har i dag ett tidsbegränsat bygglov som sträcker sig till den 15 september. För att den ska vara kvar krävs ett permanent bygglov. Men stationen har stött på problem i bygglovsprocessen.

Flera remissinstanser tycker att det är en dålig ide att ha kvar stationen. Exempelvis menar Södermalms stadsdelsförvaltning att det blir fult och skräpigt på platsen där många Södermalmsbor passerar på väg till Kanalplan. Det blir också trafikproblem vid tömning, enligt stadsdelen.

Med tanke på synpunkterna föreslår att stadsbyggnadskontoret att man säger nej till att ha stationen på platsen.

Det hela beslutas officiellt av politikerna på nästa stadsbyggnadsnämndsmöte den 18 augusti.