Återvunnen gran blir värme till villor

BROMMA Nu är glada julen slut och julegranen ska ut. Men granen kan fortsätta lysa i ny form. Staden har flera insamlingsplatser dit man kan ta sin gran senast den 31 januari. För Brommaborna är det återvinningcentralen på Linta Gårdsväg 16 som gäller.

Granen flisas på plats och fliset skickas sedan till Högdalenverket där det förbränns och omvandlas till el och värme. Om alla kasserade granar i Sverige lämnades in skulle det ge värme till 1 200 villor under ett år. En gran kan bli till el som räcker för fyra maskiner tvätt.

Har man inte möjlighet att besöka en insamling kan man klippa ner granen och lägga i en sopsäck i grovsoprummet.