122 år för att åtgärda avlopp på Lidingö

Vatten från små avlopp kan påverka sjövatten. Här Kottlasjön Arkivbild.
Vatten från små avlopp kan påverka sjövatten. Här Kottlasjön Arkivbild.
Det går för långsamt att åtgärda gamla avlopp på Lidingö anser intresseorganisation.

122 år skulle det ta att åtgärda alla de undermåliga avlopp som finns på Lidingö.

Detta påstår VVS Fabrikanternas råd i samarbete med Aktionsgruppen för små avlopp.

– Med krav på regelbundna kontroller skulle de här avloppen vara åtgärdade för länge sedan, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

Enligt en enkät beviljades 2017 tillstånd för att åtgärda 0,82 procent av de små avloppen    Lidingö. Det innebär att det skulle ta  122 år  innan alla små avlopp håller tillräcklig standard. Enkäten gick ut till samtliga kommuner i landet.

Åtgärdstakten är för låg, menar VVS fabrikanters råd. Problemet är att små avlopp ofta saknar annan rening än slamavskiljning.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från små avlopp, säger Anders Mårtensson.

Det finns förslag på nya regler som bland annat ställer krav på kontroller av nyanlagda små avlopp, men besluten har dragit ut på tiden. 2016 gav Havs- och vattenmyndigheten fram ett förslag till en ny lagstiftning som skulle ersätta dagens allmänna råd för små avlopp, men ännu har inga beslut fattats i frågan.

 I Stockholms län  finns 102 200  fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät.