75 år för att fixa dåliga avlopp på ön

På Lidingö finns 174 avlopp som inte är anslutna till kommunens nät.
På Lidingö finns 174 avlopp som inte är anslutna till kommunens nät.
På Lidingö finns 174 avlopp som inte är anslutna till kommunens nät.
– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

Finns också där poddar finns.


Det är branschorganisationen VVS-fabrikanternas råd och Aktionsgruppen små avlopp som gemensamt har kartlagt de enskilda avloppen i landet.

De anser att det tar för lång tid att kontrollera att dessa avlopp håller måttet enligt dagens standard.

På Lidingö finns 174 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. 2018 beviljades tillstånd för att åtgärda knappt två procent av dessa.

Läckage är ett problem

Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 75 år att åtgärda undermåliga avlopp på Lidingö, enligt de båda organisationerna.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd i ett pressmeddelande.

Bör kollas var sjunde år

I somras lämnades utredningen om hållbara vattentjänster över till regeringen. I den föreslås införandet av en avloppsdeklaration som skulle innebära att de som har ett avlopp som inte är kopplat till kommunens reningsverk ska låta en oberoende part undersöka statusen på avloppet vart sjunde år.

– Avloppsdeklarationer skulle underlätta kommunernas prioritering av tillsynen och ge fastighetsägaren ett kvitto på hur väl den egna avloppsanläggningen fungerar, säger Anders Mårtensson.

Fakta

Enskilda avlopp

I Sverige finns 950 000 fastigheter som inte är anslutna till kommunalt VA. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 av dessa annan rening än slamavskiljning och har därmed varit olagliga sedan 1969. En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det krävs därmed en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick.

Källa: VVS-fabrikanternas råd