ANNONS

Akuta åtgärder ska rädda Bastusjön efter utsläpp av avloppsvatten

Bastusjön
Bastusjöns vatten är syrefattigt och har förhöjd bakteriehalt efter ett utsläpp av avloppsvatten tidigare i höst.
Badvattnet i Bastusjön är otjänligt och Nacka kommun avråder människor och hundar från att bada i vattnet det närmaste halvåret. Detta efter att avloppsvatten rann ut i sjön tidigare i höst.
Kommunen sätter nu in akuta åtgärder i form av pumpar som ska syresätta vattnet.
ANNONS

Boven i dramat var en fettpropp som täppte till en avloppsledning. När avloppsvattnet inte kunde rinna vidare svämmade det över till en dagvattenledning och fortsatte ut i Bastusjön.

Utsläppet skedde tidigare i höst och har lett till dålig lukt i området och till förhöjda halter av både kväve, fosfor och bakterier i sjön. Det visar prover från Nacka kommun.

Kommunen går nu ut med en uppmaning att inte bada i sjön, eller låta hundar bada, det närmaste halvåret.

Fyra pumpar ska ge sjön syre

Nacka Vatten och Avfall kommer nu att syresätta sjön med hjälp av fyra pumpar som ska gå i sex månader. Enligt kommunen är det ”en första akut åtgärd”. Provtagningar av vattnet kommer att ske regelbundet.

Tunnare is i vinter

På grund av pumparna kommer isen på sjön bli tunnare. Kommunen avråder därför från att vistas på isen i vinter.