ANNONS

Att lära hela livet ska undersökas

ANNONS

LÄNET I vår kommer 2 000 personer i länet att tillfrågas om att delta i en undersökning om vuxnas kunskaper och färdigheter. Totalt tillfrågas 10 000 personer i landet.

– Vi hoppas även fånga in de kunskaper människor fått sedan de lämnat skolbänken, säger Erik Mellander vid företaget Piaac, som står bakom undersökningen.

Den svenska befolkningens utbildningsnivå finns väl dokumenterad, men kunskaper och färdigheter kan hämtas in på många andra sätt än genom utbildning, framhåller han.