Åtta av tio pendlar från Sundbyberg

Sundbyberg Sundbyberg har störst andel arbetspendlare i hela landet. 8 700 män och 8 100 kvinnor, eller totalt 80,6 procent av de förvärvsarbetande, åker över kommungränsen för att jobba. Salem kommer på andra plats med 80 procent.

I Kiruna är man som mest trogen den lokala arbetsmarknaden, bara 4,2 procent lämnar kommunen för jobb.