ANNONS

Åtta politiker ska göra Haninge miljövänligare

Haninge kommun är överens om att tillsätta en hållbarhetsberedning, och ansluter sig samtidigt till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

- Det är viktigt att Haninge tar ett större ansvar för en hållbar utveckling i takt med att kommunen växer, säger Annica Hjerling (MP).
ANNONS

Kommunalrådet Annica Hjerling kommer leda hållbarhetsberedningen. Åtta ledamöter ska utses till beredningen, fyra från politiska kommunledningen och fyra från oppositionen.

Samtidigt ansluter sig kommunen till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

– Kommuner är nyckeln till en fossilbränslefri framtid och Haninge vill visa ledarskap i klimatomställningen, säger Annica Hjerling.

Ett förslag till klimat- och miljöpolitiskt program ska kunna gå ut på remiss under hösten 2016, för att kunna antas i kommunfullmäktige under våren 2017. Beredningen ska även se till att det görs en genomlysning av folkhälsoarbetet i Haninge under mandatperioden.