Åtta unga togs för knarkbrott

I onsdags fick 18 ungdomar på

Lidingö besök i sina hem av polisen.

Resultatet blev att åtta personer nu är misstänkta för narkotikabrott.

– Vi är nöjda med insatsen. Det är tråkigt att det handlar om ungdomar som använder narkotika, men resultatet visar att vi var på rätt väg, säger Cajsa Velden, tillförordnad närpolischef på Lidingö polisstation.

I mitten av maj berättade Lidingö tidning att en livsstilsundersökning som gjorts bland öns unga visar att var tionde av Lidingös gymnasieungdomar använder narkotika. Pojkarna står för den mesta användningen, andelen pojkar som tar droger hade tredubblats jämfört med 2007.

Att drogmissbruket blivit allt vanligare bland unga förvånar inte polisen.

– Vi får hela tiden tecken på att narkotikabruket ökar här. Vi ville göra den här insatsen innan skolorna slutar, som en åtgärd för att inte narkotikaanvändningen ska öka under sommaren, säger Cajsa Velden.

Åtta 16- och 17-åringar är nu misstänkta för narkotikabrott. Två är även misstänkta för att ha sålt droger.

Polisen har inlett en förundersökning mot ungdomarna, men resultaten på drogtesterna kommer att dröja. Socialförvaltningen deltog också i insatsen.

I höstas genomfördes också en stor razzia på ön då 26 personer, de flesta under 25 år gamla, togs av polisen för olika drogrelaterade brott. Även då samarbetade socialförvaltningen och polisen under tillslaget.

– Vi kommer att jobba på det här sättet även i framtiden. Det är bra, för vår uppgift är ju att lagföra medan socialens uppgift är att följa upp. Så vi kommer längre om vi är ute samtidigt, säger Cajsa Velden.

Fakta

Fler pojkar

10 procent av Lidingös gymnasieungdomar hade använt narkotika under de senaste fyra veckorna. Andelen pojkar var högre än andelen flickor, var sjunde pojke hade använt narkotika.

Även användning av tobak, alkohol och värktabletter hade ökat sen 2007. Flickor tar mer värktabletter än pojkar.

Källa: Ung livsstil på Lidingö, enkätstudie från 2011