Mås attackerade byggare – men efter kläckningen är de kompisar

Måsäggen har kläckts på Villa Strandvik
Efter att måsäggen kläcktes kan byggjobbarna lägga takpapp utan att attackeras.
En byggjobbare hade redan attackerats och när fiskmåsarnas ägg i boet på Villa Strandviks tak kläcktes tidigare i veckan tvingades hantverkarna fly. 
– Det gick inte att vara på taket, säger Niklas von Shoultz, projektledare för renoveringen.

I slutet av förra veckan attackerades en byggjobbare på Villa Strandviks tak av fiskmåsar.

– Då kom vi lite för nära och en mås nuddade huvudet på en av byggjobbarna. Men som tur var hade han hjälm på sig, säger Niklas von Shoultz, projektledare på Sisyfosgruppen som renoverar Villa Strandvik till fyra paradlägenheter.

Jobbar två och två

Byggjobbarna har inte velat riva boet utan endast utfört arbeten på andra sidan taket. Det har förskjutit takarbetet några veckor och lett till udda lösningar.

– Byggkillarna får jobba två och två så att de kan skydda varandra. Dessutom har vi höjt byggnadsställningarna en nivå så att ingen ska riskera att ramla ner. Vi gör hela tiden riskanalyser för konstruktionsarbeten och rivningsarbeten men vi är inte vana att göra det på fiskmåsar, säger Niklas von Schoultz.

Villa Strandvik renoveras till paradvåningar

Sedan I mars renoveras Villa Strandvik till fyra paradlägenheter.

”Medfört en extra kostnad”

Han medger att arbetet också har också blivit dyrare.

– Det har medfört en extra kostnad – helt klart. Arbetet hade ju gått snabbare om vi inte hade behövt ta hänsyn till fågelboet. 

”Ropade på sina kompisar”

I tisdags kväll kläcktes måsäggen och byggjobbarna tvingades fly taket. Under onsdagen och torsdagen undvek de att gå upp på taket.

– Vi behövde göra arbeten på norra fasadens tak men vi fick inte komma i närheten. Mamman var i boet och pappan satt i en lyktstolpe på Gamla Skärgårdsvägen och så fort någon närmade sig ropade de på sina kompisar, säger Niklas von Schoultz.

En fiskmås ruvar äggen på Villa Strandviks tak.

Måsmamman i sitt bo.

”Förstår att vi inte vill göra dem illa”

Men i fredags hade fiskmåsarna lugnat ner sig.

– Fiskmåsmamman är inte avslappnad men vi får ändå vara där. Det är på något sätt som att de förstår att vi inte vill göra dem illa, säger Niklas von Schoultz.

Måsarna kan komma tillbaka

Inflyttningen i Villa Strandvik är planerad till november och då ska fågelboet vara borta.

– Tyvärr måste vi ta bort det. Men då har ju fiskmåsarna redan flugit ur boet, säger Niklas von Schuoltz.

Men måsarna kan komma tillbaka nästa år.

– Ett fågelbo återkommer ju ofta på ett tak nästa år om de märker att det går bra att bo på taket. Men jag tror att de har blivit tillräckligt störda för att inte lägga nästa års ägg på samma tak, säger Niklas von Schuoltz.