Attefallshus kan lösa flyktingboendet

Moderaterna i Nacka föreslår att kommunen snabbutreder hur kommunen kan stimulera privatpersoner att hyra ut bostäder till flyktingar.

Kommunen skulle betala förskottshyra motsvarande byggpriset, mot att kommunen får hyra i några år medan byggkostnader betalas av, skriver Moderaterna i ett politikerinitiativ.

”Utan privatpersoners bidrag kommer Nacka ha svårt att klara ett ambitiöst flyktingmottagande”, skriver Ylva Sandström (M), förste vice ordförande i arbets- och företagsnämnden.

Som exempel på hur Nacka kan göra hänvisar Moderaterna till en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet, där Nackabon och företagaren Christine Funck Ritshoff föreslår att kommuner som Nacka skriver avtal med privatpersoner som kan tänka sig att bygga till exempel Attefallshus eller bygga om en del av sin villa till lägenheter.

Christine Funck Ritshoff för fram förslaget att erbjuda exempelvis villaägare i Nacka gratis lån av kommunen för att bygga Attefallshus där flyktingfamiljer kan bo till dess att lånet betalats. Christine Funck Ritshoff vill att Nacka blir pilotkommun för denna form av flyktingboende.

Fastighetsdirektören i Nacka kommun, Jenny Asmundsson, skriver i ett mejlsvar till företagaren att hyra in Attefallshus kan vara en del av kommunens sätt att ordna med bostäder åt flyktingar.

”Jag tror inte att kommunen ska ansvara för genomförande och finansiering, men genom att tydliggöra vad kommunen är beredd att hyra in och för vilken period går det kanske att hitta samverkan med banker, entreprenörer med flera som gör att det blir enklare för privata fastighetsägare att uppföra Attefallshus”, skriver Jenny Asmundsson.