Attendo fortsätter driva Fristad servicehus

Företaget Attendo får fortsätta driva Fristad servicehus. När driften upphandlades kom inga andra anbud in.

Omsorgsföretaget Attendo driver Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen i Spånga. Avtalet med kommunen löper ut den sista september i år och därför har driften upphandlats. Men intresset för att ta över verksamheten var lågt: totalt fick stadsdelsförvaltningen in ett anbud – från Attendo. Därmed får företaget fortsätta driva verksamheterna.

Det nya avtalet löper över tre år, med möjlighet att förlänga två år i stöten fram till hösten 2025.

Vid upphandlingen användes fem kvalitetskriterier, där den som lämnar anbud kan få 0, 50 eller 100 poäng för varje kriterium. Attendo fick totalt 100 poäng av 500 möjliga.

Avtalet är värt omkring 10 miljoner kronor.