Åttio barn – i en grupp

Nina Prager, som har två barn på Vasaskolans fritidshem, menar att mindre grupper skulle ge en lugnare miljö för barnen.
Nina Prager, som har två barn på Vasaskolans fritidshem, menar att mindre grupper skulle ge en lugnare miljö för barnen.
På Vasaskolans fritidshem går det mellan 75 och 80 barn i en grupp. Alldeles för många, ­menar föräldrar, personal och lärarförbundet.

– Barn behöver det lugn som en mindre grupp kan ge, säger föräldern Nina Prager.

Skolverkets statistik för 2013 visar att Danderyd hamnar på tolfte plats bland landets 290 kommuner när det gäller vilka som har störst barngrupper på fritidshem. I Danderyd är det i genomsnitt 60 barn per grupp.

Nina Prager har två barn som går på två olika fritidshem på Vasa­skolan. På vardera fritidshemmet går det mellan 75 och 80 barn.

– Pedagogerna är väldigt bra men det är klart man önskar att grupperna var mindre. Det är ett stressigt samhälle vi lever i och många barn gör att det blir hög ljudnivå. Efter skolan behöver barnen återhämta sig i en lugn miljö, säger Nina Prager.

Josefine Nyström, fritidspedagog på Vasaskolans ena fritidshem, Junibacken, vill också ha mindre grupper.

– Fördelen är att man kan ge varje barn mer tid och göra mer saker med dem, säger hon.

En rundringning som Lokaltidningen Mitt i gjort till alla partier i Danderyd visar att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern, Kulturpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna vill ha mindre grupper.

Inom Alliansen vill Centern göra en ordentlig värdering och genomlysning av verksamheten och Kristdemokraterna säger nej till mindre barngrupper på grund av ekonomin. Moderaterna vill inte ge något löfte om mindre grupper.

Kommunalrådet Olle Reichenberg (M) säger att han inte känner till Skolverkets siffror om antalet barn på fritidshemmen.

Är det inte alarmerande att Danderyd ligger på tolfte plats från botten?

– Det är svårt att ta ställning till. Jag får titta på det.

Hur ställer sig Moderaterna till Centerns förslag att göra en ordentlig värdering och genomlysning av personaltätheten?

– Jag tycker att det är en bra idé så att vi får bättre kunskap.

Fritidshemspengen har bara ökat med 3 procent på tio år. Ska ni åtgärda det på något sätt?

– Jag vet att facket driver frågan. Vi ska se på det när vi planerar budget för 2015.

Med tanke på inflationen har det i praktiken blivit en sänkning av anslaget till fritidshemmen.

– Fritidshemmen har under en lång tid blivit osynliggjorda, menar Anita Mellberg på lärarförbundet i Danderyd, som vill ha mindre barngrupper, mer utbildad personal och större anslag till fritidshemmen.

– Lokalerna är inte alltid ändamålsenliga. Ibland kan de bestå av ett klassrum och en korridor, det finns alla varianter.

Stora grupper innebär många barn att ta ansvar för.

– Det finns föräldrar som är oroliga när det gäller säkerhetsnivån på fritidshemmen, säger Anita Mellberg.

Fakta

En pedagog har ansvar för 23 barn

I Danderyd har det genomsnittliga antalet barn i grupperna på fritidshemmen ökat från 49 till 60 på tio år. Genomsnittet i landet är 40 barn per grupp.

Varje heltidspedagog har i medeltal ansvaret för 23 barn.

Fritidshemspengen, anslaget per barn, har bara ökat med knappt tre procent de senaste tio åren, medan pengen till grundskolans årskurs 1–6 ökat med 27 procent.

Källa: Skolverket och Lärarförbundet