Åttorna minst nöjda med skolan

SUNDBYBERG Pojkar i årskurs åtta är minst nöjda med skolan, det visar 2013 års undersökning bland eleverna. Enligt ett index baserat på hur bra man trivs i skolan och hur väl den uppfyllt förväntningar man har haft, svarar bara 42 procent av pojkarna i åttan att de är nöjda.

Även om flickorna trivs något bättre, är åttorna generellt mest missnöjda. Nästan var femte åtta känner sig otrygg i skolan, och 28 procent tycker inte att de får lära sig viktiga saker i skolan.

Elever i årskurs 3, 5 och 8 har svarat på enkäten. Bäst trivs eleverna i årskurs tre som når 74 procent på enkätens ”nöjdhetsindex”.