1,25 miljoner extra till bidrag

Sollentuna Vård- och omsorgsnämnden har fått 1, 25 miljoner kronor för att lägga i en extra växel med biståndshandläggningen.

Nämnden har sedan tidigare beviljats 2,5 miljoner extra per år för detta ändamål – men först i 2014 års budget.

Nämden ville dock komma igång med de extra insatserna redan i år och bad i maj om att få halva årsbeloppet utbetalt för 2013, vilket kommunstyrelsen beviljade i september.

De extra resureserna behövs för att förstärka bemanningen på biståndsenheten så att nämndens arbete upfyller Socialstyrelsens regler.