Min lokala hjälte

Attunda tingsrätt omorganiserar

Den 1 april får Attunda tingsrätt en ny organisation med mer specialisering och fyra nya enheter.

I den nya organisationen kommer en beredningsavdelning med fyra enheter bildas; en för brottmål, en för tvistemål, en för ärenden och konkurser och en samordningsenhet för att hantera in- och utflödet av mål och ärenden.

Ett skäl till förändringarna är att regeringen bestämt att bara domare som utnämnts till chefer av regeringen själva får vara chef över en ordinarie domare. Fyra personer har nu utnämnts, och kommer att bli chef för varsin avdelning.

– Uppdraget inför omorganisationen var att vi i den nya organisationen ska bli ännu bättre på att lösa vår uppgift, säger Inger Söderholm, lagman vid Attunda tingsrätt, i ett pressmeddelande.

Till följd av omorganisationen är tingsrätten bara öppen mellan 8 och 10 på fredag, och öppnar upp på måndag den 4 april igen.