Auktioner ska öka tillgången på färsk fisk

Stockholms Fiskauktioner vill att regionalt fångad fisk även ska konsumeras här.
Stockholms Fiskauktioner vill att regionalt fångad fisk även ska konsumeras här.
Med en satsning på fiskauktioner vill företaget Stockholms fiskauktion ge Stockholmarna bättre tillgång på färsk fisk. Yrkesfiskare från regionen är engagerade i företaget som har lokaler i Slakthusområdet.

Transportkedjan för fisk styrs huvudsak från ett antal fiskehamnar i Göteborg. Fisk från Östersjön, Mälaren och Hjälmaren körs med lastbil till Göteborg där den auktioneras ut till grossister.

Stockholms Fiskauktion vill åstadkomma en förändring så att inte fisk ska behöva transporteras på detta sätt. Enligt Dagens Nyheter ska företaget starta sin verksamhet i oktober eller november. Företaget har lokaler i Slakthusområdet och kommer att bedriva nätauktioner som riktar sig till grossister.

”Vår ambition är att vi ska gynna det regionala fisket så att inte alla fiskgrossister handlar i Göteborg och all fisk ska åka dit innan det körs tillbaka till Mälardalen”, säger yrkesfiskaren Mats Eriksson till DN.

Han har varit med och dragit i gång företaget som yrkesfiskare från regionen samt Åland och Baltikum är delägare i. Företaget hoppas stärka fiskerinäringen och ge Stockholmarna bättre tillgång till riktigt färsk fisk och färska skaldjur.

Länsstyrelsen i Stockholm har sedan tidigare verkat för att försöka förbättra tillgängligheten på regionalt fångad fisk. Det småskaliga fisket i regionen kan leverera drygt 800 ton fisk per år, enligt en rapport från myndigheten.