Åva får pris för tidning och kår

Åva gymnsiums tidning Cumulus har utsetts till årets skoltidskrift av branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. Juryn tycker att tidningen känns entusiastisk och är väl genomtänkt från idé till färdig layout.

Samtidigt har skolans elevkår utnämnts till årets nykomling av organisationen Sveriges elevkårer. Dessutom visar en rapport från Skolinspektionen att Åva har högre betygssnitt än rikssnittet.