Åva gymnasium går sju miljoner back

Kommunala Åva gymnasium har redan tvingats till stora nedskärningar.

Men botten är inte nådd.

Skolan kämpar fortfarande med ett underskott på närmare sju miljoner kronor.

Pengarna har inte räckt till på Åva gymnasium. Enligt den senaste ekonomiska rapporten så väntas ett rejält underskott i år. Totalt fattas 6,8 miljoner kronor.

Sofia Paulsson (M), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hävdar dock att ekonomin är på rätt väg.

– Det här är ett underskott som vi har dragits med länge men nu håller vi på att beta av det, säger Sofia Paulsson.

Enligt henne har siffrorna orsakats av förändringar som genomfördes för fem år sedan. Då gjordes ersättningssystemet om för länets gymnasieskolor, vilket medförde att Täby kommun numera har en lägre peng att fördela till gymnasieskolorna.

– Visst kan man vara självkritisk. Det här kom inte som någon överraskning och åtgärder borde ha vidtagits tidigare men nu har skolan gjort ett fantastiskt arbete för att vi ska komma till rätta med det här.

Som sämst redovisades ett minusresultat på nära 13 miljoner kronor för ett par år sedan. Efter det har skolan gjort kraftiga nedskärningar.

Bland annat har ungefär fyra heltidstjänster försvunnit, enligt rektorn Louisa Rolandsdotter.

– Det har varit en tuff period men nu har vi sytt om kostymen och räknar med att ha hämtat igen det här inom ett par år, säger hon.

Utöver personalminskningen har skolan även sett över exempelvis hyressättning och behovet av lokaler.

Louisa Rolandsdotter hävdar att besparingarna kunnat göras utan försämrad kvalitet på verksamheten.

För en del av personalen har det dock blivit tyngre, berättar Niclas Evén som är lokalombud för Lärarnas Riksförbund på Åva gymnasium.

– Det kan säkert upplevas olika av olika lärare men i praktiken har flera fått en extra kurs att undervisa i. Visst har arbetsbelastningen blivit högre, säger Niclas Evén.

Det är inte bara på Åva som ekonomin är knackig. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som helhet beräknas göra ett totalt minus på åtta miljoner för året som kommer.

En stor del av underskottet beror på att det är fler elever i gymnasiesärskolan än beräknat.

Den stora inflyttningen till Täby gör det ofta svårt att förutsäga hur stora klasserna kommer att bli, enligt kommunen.

Trots stora nedskärningar är Åvas ekonomi fortsatt dålig. Men man är på rätt väg, enligt rektorn.